top of page

POGOJI POSLOVANJA

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

RENEW D.O.O., 

Madžarska ul 2, 1000 Ljubljana,

matična številka:9279334000,

davčna številka:75595044,  nismo davčni zavezanci

info@renew.si 

031 788 887

V primeru, da vam naročeno blago ne ustreza, nas o tem obvestite na info@renew.si. Blago lahko v roku 15 dni od dostave na lastne stroške vrnete na naš naslov: Renew D.O.O. Madžarska ul 2, 1000 Ljubljana.

Vrnjene artikle vam bomo zamenjali z drugimi ali vam vrnili kupnino na vaš račun.

Splošni pogoji spletne trgovine Renew.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). S spletno trgovino Renew.si (v nadaljevanju tudi » trgovina«) upravlja podjetje Renew D.O.O. Madžarska ul 2, 1000 Ljubljana, matična številka:9279334000, davčna številka:75595044, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju tudi prodajalec oz. podjetje oz. Renew.si oz. ponudnik).

 

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine Renew.si, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine ter urejajo poslovni odnos med Renew.si in kupcem. Splošni pogoji poslovanja urejajo tudi posamezna pravila nakupa na prevzemnih mestih družbe Renew d.o.o. Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Šteje se, da z oddajo naročila v kakršnikoli obliki v celoti sprejemate te splošne pogoje poslovanja. Splošni pogoji poslovanja so na vpogled tudi na prevzemnih mestih Renew d.o.o.

Vse vsebine, objavljene na www.renew, so last podjetja Renew d.o.o., in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Brez dovoljenja podjetja Renew d.o.o., se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način. 

Renew d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na spletni strani www.renew.si.

 

Dostopnost informacij

 

Renew d.o.o.se zavezuje, da bo kupcu še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:- podatke o podjetju Renew d.o.o. (ime in sedež podjetja, matična številka),

 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),

 • bistvene lastnosti artiklov (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami) ter rok veljavnosti tega podatka,

 • dostopnost artiklov (vsak artikel, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),

 • pogoje dostave artiklov (ter način, kraj in rok dostave),

 • cene, ki morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza in druge dajatve, ter rok veljavnosti tega podatka,

 • način plačila in dostave ali izpolnitve, ter rok veljavnosti tega podatka,

 • časovno veljavnost ponudbe,

 • rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43.č ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen),

 • pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci. 

 

Varovanje osebnih podatkov

 

Podjetje se zavezuje, da bo varovalo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine. Zbrane osebne podatke bo Podjetje uporabljalo izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Podjetje spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, zato bo storilo vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu podjetje posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja. Posredovanje uporabnikovih osebnih podatkov podjetju je v določenih primerih nujno, da lahko obdelovalec kot ponudnik izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do uporabnika. Ponudnik zbrane osebne podatke trajno varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR). Uporaba osebnih podatkov

 

Podjetje za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:- ime in priimek- naslove za dostavo- firmo oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba)- davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba)- naslov elektronske pošte (uporabniško ime)- geslo v šifrirani obliki- kontaktno telefonsko številko- državo bivanja- druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini- druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu. Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, podjetje ne odgovarja.Podatkov ponudnik ne posreduje tretjim osebam, razen pogodbenim izvajalcem, s katerimi ima ponudnik sklenjeno pogodbo o varovanju osebnih podatkov in ki so pogodbeno zavezani k istim standardom varovanja osebnih podatkov kot ponudnik.Ponudnik osebne podatke zbira z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hrani skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena. Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju Republike Slovenije ter jih ne iznaša v druge države. Izvajanje politike zasebnosti

 

Podjetje ima, skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, varovanje osebnih podatkov urejeno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.Vse pri podjetju redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov in z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s podjetjem. Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo sporočijo preklic registracije. Pred podajo izjave o preklicu registracije mora uporabnik podjetju poravnati vse še neporavnane obveznosti iz naslova opravljenih nakupov v spletni trgovini. Podjetje bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine v okviru te politike zasebnosti varovalo tudi v primeru preklica registracije. 

 

Varstvo otrok

 

Oglasna sporočila bodo jasno razvidna (upoštevajoč starost) in jasno ločena od iger in tekmovanj. Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti. Ponudnik ne sme sprejemati naročil od nekoga, za katerega ve, ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecnega dovoljenja njegovih staršev ali skrbnikov. Ponudnik brez izrecnega dovoljenja njihovih staršev ali skrbnikov ne sme sprejemati kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke. Prav tako ponudnik tretji osebi ne sme izdajati podatkov, sprejetih od otrok, izjema so starši oziroma skrbniki. Ponudnik ne sme ponujati prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke. Pravica do obveščanja in izbrisa

 

Pravico imate do informacij o vaših osebnih podatkih, s katerimi razpolagamo, kot tudi pravico do izbrisa teh podatkov. Če imate vprašanja glede izbrisa, predelave ali uporabe vaših podatkov, se obrnite na: info@renew.si ali nam pošljite zahtevek po pošti. Obvestila o stanju naročila: Pridržujemo si pravico, da vas na telefonsko številko, ki ste jo vpisali v postopku naročila, preko sms sporočila obvestimo, ko je vaše naročilo odpremljeno ali ko je naročilo pripravljeno za osebni prevzem. Če artikli za osebni prevzem niso bili prevzeti več kot 5 dni, si pridržujemo pravico klica na posredovano telefonsko številko, kot opomnik za prevzem artiklov.

 

Obvestila:

Po prijavi na obvestila bosta vaše ime, telefonska številka in elektronski naslov z vašim dovoljenjem uporabljena v promocijske namene, dokler se iz obveščanja ne odjavite. Na prejemanje obvestil ste prijavljeni le, če je ob naročilu obkljukano posebno polje, ki vam omogoča prijavo na obvestila. 

Iz baze prejemnikov obvestil se lahko kadarkoli odjavite s sporočilom na info@renew.si ali s klikom na povezavo »Odjava« na dnu promocijskih elektronskih sporočil.

Vsak posameznik, katerega ponudnik zbira, hrani in obdeluje njegove osebne podatke, ima glede teh podatkov naslednje pravice:- Pravica do pozabe – v kolikor posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki, ki jih hrani in obdeluje obdelovalec obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, bo lahko od obdelovalca kadarkoli zahteva, da se njegovi podatki zbrišejo. – Pravica vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki. – Pravica zahtevati popravek, izbris ali vložiti pritožbo. – Pravica do prenosljivosti – posameznik lahko, v kolikor to želi, lahko od obdelovalca zahteva, da mu zagotovi osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. – Pravica do pravnega sredstva in sankcije – posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pa tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru ne ukrepanja nadzornega organa, pravico do odškodnine in odgovornosti. – Pravica ne biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave.- Pravica do umika soglasja – posameznik ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, posebej v primeru neposrednega trženja Postopek uveljavljanja pravic

 

Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na elektronski naslov info@renew.si.Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. Podjetje osebne podatke posameznika hrani do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Uporabnik lahko prekliče soglasje za prejemanje elektronskih sporočil (kar stori s pisno zahtevo ponudniku na elektronski naslov info@renew.si) ali zahteva, da podjetje njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbriše, tako da v celoti izbriše uporabnikov uporabniški profil pri ponudniku. Dodatno

 

Podjetje je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne trgovine. Podjetje ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov podjetja.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno trgovino, kot tudi ob naročilu nakupa izdelkov, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Podjetje teh podatkov ne bo uporabilo v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Podjetje podatkov uporabnikov ne bo uporabilo za pošiljanje promocijske elektronske pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo izrecno soglašal. Podjetje lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki. Podjetje bo osebne podatke uporabnikov vodilo v zbirki osebnih podatkov samo toliko časa, kot je nujno potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki zbirajo in vodijo. Dostavni službi bo podjetje zaupalo le potrebne podatke za dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov (podatki o prejemniku in naslov za dostavo). Prek elektronske pošte bo podjetje stopilo v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo nakupa v spletni trgovini, prek kontaktne telefonske številke pa le, če bo v postopku registracije oz. nakupa v spletni trgovini prišlo do težav.

Varnost nakupa / reklamacije

V kolikor je naročeno blago prispelo poškodovano ali je bilo napačno poslano, ga lahko vrnete v roku 15 dni po prejemu. V tem primeru stroške vračila krije podjetje Renew D.O.O. Madžarska ul 2, 1000 Ljubljana. Blago mora biti vrnjeno nerabljeno in v originalni embalaži. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo. Možnost vračila ne velja za blago, na katerem so nastale poškodbe po dostavi ali če je bila odstranjena originalna embalaža. Pri izdelkih z garancijo je čas vračila omejen z garancijskim rokom.

Pravica do odstopa od pogodbe

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik po Zakonu o varstvu potrošnikov pravico odstopiti od pogodbe v štirinajstih dneh, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v primeru odstopa od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Potrošnik mora vrniti blago na svoje stroške. Podjetje ne prevzema paketov z odkupnino. V primeru odstopa od pogodbe bodo potrošniku najkasneje v 14-ih dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe vrnjena vsa opravljena plačila.

Če je kupec blago že prejel, ga mora v primeru odstopa od pogodbe vrniti ali izročiti podjetju ali pooblaščeni osebi za prevzem blaga. Blago mora biti vrnjeno najpozneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe. Blago mora biti vrnjeno nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, izgubljeno ali spremenjeno, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Ponudnik lahko zadrži vračilo prejetih plačil do vrnitve blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj.

​1. Splošno

Splošni pogoji spletne trgovine www.renew.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

S spletno trgovino www.renew.si upravlja: Madžarska ul 2, 1000 Ljubljana, matična številka:9279334000, davčna številka:75595044,  ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja in izvajalec spray tan storitev. 

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila).

2. Dostopnost informacij

Trgovec se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:

 • podatki o identiteti Trgovca (predvsem firma in sedež družbe ter številka registra, kjer je družba vpisana)

 • kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s Trgovcem (naslov elektronske pošte, telefon ipd.);

 • informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine, vključno s prodajnimi storitvami in garancijami;

 • informacije o dostopnosti izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;

 • način in pogoji dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, predvsem kraj in rok dostave;

 • informacije o načinu plačila;

 • podatki o časovni veljavnosti ponudbe iz spletne trgovine;

 • informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop;

 • informacije o možnosti vračila izdelkov in o tem, če in koliko takšno vračilo stane uporabnika;

 • informacije o postopku s pritožbo uporabnika ter podatki o kontaktni osebi Trgovca za stike z uporabniki.

3. Ponudba izdelkov in cene

Zaradi narave poslovanja prek spleta se ponudba in cene v spletni trgovini www.renew.si ažurirajo in spreminja pogosto.  Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti.

Rok dobave izdelkov, ki so na zalogi, je 3-5 delovna dneva za dostavne naslove v Sloveniji.  Za ostale izdelke velja rok dobave, ki je naveden ob izdelku v spletni trgovini. Vsak izdelek iz spletne trgovine je dostopen v razumljivem roku.

​​

4. Naročilo

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je v spletni trgovini www.renew.si je sklenjena v trenutku, ko ponudnik kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o potrditvi njegovega naročila. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in je potrošnikom na voljo na njihovo pisno zahtevo.

5. Načini plačila​

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:​

 • Po povzetju. V kolikor se naročnik pošiljke odloči za plačilo po povzetju plača ob prevzemu pošiljke znesek odkupnine. 

 • S plačilno oziroma kreditno kartico (Maestro, MasterCard®, Visa, American Express, Discover).

 • Plačilo preko sistema Paypal.

6. Dostava​

Artikli, ki jih naročite v spletni trgovini www.renew.si, gre odpošljemo v najkrajšem možnem času (običajno 1-2 delovnih dni, šteto od dneva vašega naročila).

O morebitnih daljših dobavnih rokih vas bomo preko elektronske pošte sproti obveščali. V primeru, da vam daljši dobavni rok ne ustreza, nam lahko to sporočite in artikel bomo odstranili iz naročila ali na vašo željo zamenjali z drugim.

 

Za dostavo poskrbi , večinoma naslednji delovni dan od dneva odpreme, vendar najkasneje v roku treh delovnih dni.

V primeru naročila nad 99,00 € vam nudimo BREZPLAČNO dostavo kamorkoli po Sloveniji.

V primeru naročila do 99,99 € je strošek dostave 4 €.

7. Kupoprodajna pogodba​

Ponudnik po dostavi naročenih artiklov kupcu pošlje tudi račun in sicer  na e-naslov kupca ali fizično skupaj s pošiljko.

Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom ter podano obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

8. Postopek nakupa​

 • Na spletni strani www.renew.si izberete željen izdelek in ga dodate v košarico s klikom na gumb (dodaj v košarico).

 • S klikom na košarico se vam prikažejo vsi izdelki, ki se nahajajo v nakupovalni košarici. Količino izdelkov v košarici lahko popravite ali pa izdelke v odstranite iz košarice. Košarico lahko zapustite in  nadaljujete z nakupovanjem ali pa kliknete na gumb “checkout”.

 • Potrebno je izpolniti podatke plačnika, ki jih bomo potrebovali za potrditev naročila in izdelavo računa. Ob obrazcu za podatke je še enkrat vidno razčlenjeno vaše naročilo. Na koncu izberete način plačila tako, da kliknete nanj. Nakup zaključite tako, da kliknete na gumb “checkout”.

 • Če je bilo naročilo uspešno sprejeto  se vam na spletni strani izpiše tekst. Na vaš elektronski naslov vam bomo poslali potrditveno obvestilo, da je naročilo sprejeto ter podrobnosti vašega naročila in plačila.​​

9. Odgovornost za stvarne napake​

Stvarna napaka je kadar:

 • Izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet.

 • Izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana.

 • Izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane.

 • Je prodajalec izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost izdelka se preverja z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem izdelku.

Stvarno napako lahko uveljavi kupec, ki nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled artikla.

Stvarne napake prijavite na elektronski naslov info@renew.si

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

10.  Pravica do odstopa od nakupa in vračila izdelkov​​

Uporabnik (kupec) ima pravico, da v 14-ih dneh od dne prevzema naročenih izdelkov Trgovcu na kontaktni elektronski naslov info@renew.si, sporoči, da odstopa od kupoprodajne pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navesti razloga za takšno odločitev. Vrnitev kupljenih izdelkov Trgovcu v roku za odstop od kupoprodajne pogodbe šteje za sporočilo o odstopu. Edini strošek, ki zaradi odstopa od kupoprodajne pogodbe bremeni uporabnika (kupca), je strošek vračila izdelkov Trgovcu.

Kupljene izdelke je potrebno vrniti Trgovcu najkasneje v roku 14-ih dni od dne oddanega sporočila o odstopu od kupoprodajne pogodbe. Kupljene izdelke je potrebno vrniti Trgovcu nepoškodovane, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini, razen če so izdelki uničeni, pokvarjeni, izgubljeni ali se je njihova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv uporabnik (kupec). Če je poštni paket, s katerim je uporabnik (kupec) prejel naročene izdelke, fizično poškodovan, če v njem manjka vsebina ali če kaže znake odprtja, mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri pošti. Možnost vračila ne velja za programsko opremo, avdio in video nosilce ali če je uporabnik (kupec) odprl varnostni pečat.

Za vrnjene izdelke Trgovec uporabniku (kupcu) takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema sporočila o odstopu vrne vplačani znesek oziroma koriščeni darilni bon, morebitne koriščene promocijske kode in drugi popusti pa se uporabniku (kupcu) ne vrnejo. Vračilo vplačanega zneska izvrši Trgovec na osebni oz. transakcijski račun uporabnika (kupca). Koriščeni darilni bon Trgovec vrne v obliki dobropisa.

11.  Varovanje osebnih podatkov​

 • Ponudnik Renew d.o.o.  se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z ZVOP-1.

 • Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

 • Za goste www.renew.si hrani osebne podatke samo za čas do izpolnitve naročila naslednje podatke: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije in arhiv komunikacije s ponudnikom. Po izpolnitvi naročila se hranijo samo še podatki v zvezi s posameznim naročilom, do katerih je mogoč dostop samo prek poznavanja številke računa in številke naročila ter prav tako e-mail gosta, ki se lahko uporabi v marketinške namene (pošiljanje ponudb).

 • Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

12.  Odgovornost

Trgovec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v njegovi spletni trgovini, vendar se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da Trgovec ne uspe pravočasno popraviti podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini.

 

V takem primeru bo Trgovec uporabnika (kupca) obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali spremembo naročila.

Čeprav se Trgovec trudi zagotoviti natančne fotografije izdelkov, ki so naprodaj v spletni trgovini, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Trgovec od trenutka oddaje pošiljke z naročenimi izdelki na pošto dalje ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja. V navedenih primerih mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri poštnem distributerju. V primeru poškodovanja pošiljke to stori tako, da pošiljko prinese na najbližjo pošto v enakem stanju, kot ga je prejel, ne da bi karkoli dodal ali odstranil, ter izpolni reklamacijski zapisnik. Trgovec bo skupaj s poštnim distributerjem poskrbel, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

 

13.  Pritožbe, spori in uporaba prava

Trgovec spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Trgovec ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in ima določeno osebo, s katero se v primeru težav uporabnik (kupec) lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Uporabnik (kupec) se v primeru težav lahko po pomoč obrne na tel. št.: + 386 (0) 31 788 887. Pritožbo lahko uporabnik (kupec) odda na elektronski poštni naslov www.renew.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Trgovec bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil uporabniku (kupcu), kako dolgo jo bo obravnaval ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Trgovec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Trgovec in uporabnik (kupec) kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.

Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesualno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi odkazovala na uporabo kateregakoli drugega prava.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

14. Spremembe splošnih pogojev poslovanja

Trgovec lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine Trgovca, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne strani www.renew.si.  Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

Uporabnik, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami teh Splošnih pogojev poslovanja ne strinja, mora v roku osmih dni od objave obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi Splošnih pogojev poslovanja preklicati svojo registracijo, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da uporabnik spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja sprejema. Preklic registracije se naredi tako, da uporabnik s pisno izjavo Trgovcu sporoči preklic.

Splošne pogoje poslovanja je sprejel direktor trgovine: Renew d.o.o., Madžarska ul 2, 1000 Ljubljana, matična številka:9279334000, davčna številka:75595044, 

bottom of page